Reservatie Parochiezaal

Reservatie Parochiezaal Elingen
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Naam
Adres

Vergeet niet in het menu Agenda na te kijken of de zaal nog vrij is op die datum

Meerkeuze

Voorschot van 150€ te betalen op rekeningnummer:
VZW Parochiehuis BE84 0689 4747 9859

Dranken ( geen wijn) worden besteld bij bierhandel Leuckx Tel: 02/532 41 92 of 0476963379

Voor afhalen van de sleutel afspreken met Elise GSM: 0496932569

Reglement van de zaal kan U vinden op de website:

Naam beheerder

Naam

Naam van de huurder

Naam